Do konferencji pozostało:

Days
Hours
Minutes
Seconds

Pierwsza Konferencja
Studenckiego Ruchu Naukowego
Uczelni Technicznych
w Polsce

Co to za konferencja?


Koło Nauki 2017 to pierwsze i jedyne tego rodzaju wydarzenie. To inicjatywa będąca doskonałą odpowiedzią na potrzeby środowiska Kół Naukowych Uczelni Technicznych w całej Polsce. Przedsięwzięcie jest okazją do prowadzenia niezwykle potrzebnego dialogu z jednej strony pomiędzy władzami uczelni i osobami zaangażowanymi w sprawowanie opieki nad kołami naukowymi zrzeszającymi uzdolnionych młodych ludzi, a z drugiej radami kół naukowych i studentami w nich działającymi. Koła naukowe stanowią ważną część w strukturze organizacyjnej każdej polskiej Uczelni. Wielokrotnie angażują się nie tylko w projekty naukowe jak i również w godną promocję Uczelni oraz swoich patronów i współpracę ze środowiskiem biznesowym. Obecnie brakuje forum wymiany doświadczeń, w ramach którego środowisko przedstawicieli członków kół naukowych mogłoby się spotykać, komunikować oraz współpracować np. poprzez realizację interdyscyplinarnych projektów naukowych.

A czy wiesz, że to...


Edycja

Dni Konferencji

Uczelni Technicznych z Całego Kraju

Ponad

Uczestników

Nasze cele...


Pierwsze ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli środowisko kół naukowych uczelni technicznych

Zainicjowanie cyklicznych spotkań

Stworzenie warunków do wymiany doświadczeń

Integracja środowiska

Wzmocnienie pozycji studenckiego ruchu naukowego

Przegląd sytuacji kół naukowych

Realizacja wspólnych projektów interdyscyplinarnych

Zdefiniowanie aktualnych potrzeb kół naukowych

Harmonogram


 • 10:00

  Rejestracja

 • 10:30

  Wprowadzenie do konferencji

 • 11:00

  Zapoznanie się z sobą

 • 11:30

  Uroczyste otwarcie konferencji

 • 12:00

  Identyfikacja problemów

 • 13:00

  Obiad

 • 14:00

  Definiowanie problemów

 • 15:30

  Przerwa kawowa

 • 16:00

  Generowanie rozwiązań

 • 17:30

  Podsumowanie dnia

 • 18:00

  Kolacja

 • 19:00

  Aktywna integracja

 • 9:00

  Śniadanie

 • 10:00

  Generowanie rozwiązań vol.2

 • 10:30

  Prototypowanie rozwiązań

 • 11:00

  Feedback rozwiązań

 • 11:30

  Generowanie rozwiązań vol.3

 • 12:00

  Prototypowanie rozwiązań vol.2

 • 12:30

  Feedback rozwiązań vol.2

 • 13:00

  Obiad

 • 14:00

  Przygotowanie prezentacji wypracowanych rozwiązań

 • 15:00

  Prezentacja wypracowanych rozwiązań

 • 18:00

  Kolacja

 • 19:00

  Aktywna integracja

 • 10:00

  Śniadanie

 • 11:00

  Podsumowanie konferencji

 • 11:30

  Oficjalne zakończenie konferencji

 • 12:00

  Konkurs dla kół naukowych - POTENCJOmetr

 • 13:00

  Obiad

 • 14:30

  Nagrody kół naukowych

 • 15:30

  Zwiedzanie PW i Warszawy

A to wszystko już...


16-18 listopada
Centrum Zarządzania Innowacjami
i Transferem Technologii
Politechniki Warszawskiej

Rejestracja i Badania


Zarejestruj się już dziś.

Wypełnij kwestionariusz dotyczący studenckiego ruchu nukowego polskich uczelni technicznych. Badanie to pozwoli nam na zebranie materiałów statystycznych oraz merytoryczne przygotowanie konferencji, a jego wyniki zostaną również oficjalnie zaprezentowane.

Opłata konferencyjna


Pracownik

opcja z noclegiem

900 zł

opcja bez noclegu

400 zł

Student

opcja z noclegiem

500 zł

opcja bez noclegu

300 zł

Dane do płatności

Nazwa:

Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej "KLATRAT"

Adres:

ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa

Numer konta:

14 2130 0004 2001 0698 9735 0004

Organizator


Realizatorzy


Instytucje Popierające


Patroni medialni


Patroni


Kontakt


Organizator - Aneta Gawryszewska

Aneta Gawryszewska

693 389 354

Organizator - Piotr Grudzień

Piotr Grudzień

503 414 561